#eye #eye
 ︎     Katerina Vitaly - Multimedia Artist
︎ ︎  ︎     NYC ⏳